Jak služba funguje

Provádím pouze základní ošetření malých zvířat, která lze uskutečnit v podmínkách Vašeho domova.


Pro chovatele hospodářských zvířat nabízím komplexní veterinární servis, dlouhodobou spolehlivou spolupráci pro velké podniky, malé farmy i zájmové chovatele.

Vyjíždím z Humpolce

Hlavní oblast působení je okres Pelhřimov